GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
  - Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Danh mục tài liệu Kỳ họp.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
1 Chương trình Kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.
2.1  NQ điều chỉnh Huỳnh Thúc Kháng
2.2  BC 259 (kèm TT số 144)
2.3  cv 579 (kèm TT 144)
2.4  NQ 109 (kèm TT số 144)
2.5  Tờ trình 29 (kèm TT số 144)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
3 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Hoa Phượng.
3.1  BC 258 (kèm TT số 145)
3.2  NQ 110 (kèm TT số 145)
3.3  TT 50 (kèm TT số 145)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
4 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường THCS Lê Lợi.
4.1  NQ điều chỉnh TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
4.2  BC 263 (kèm TT 143)
4.3  cv 579 (kèm TT 143)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
5 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Ánh Dương.

5.1  NQ điều chỉnh Trường MN Ánh Dương
5.2  NQ 115 (kèm TT 160)
5.3  TT 51 (kèm TT 160)
5.4  BC 257 (kèm TT 160)
5.5  cv 590 (kèm TT 160)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
6 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Lý Chính Thắng (đoạn đường Trường Chinh - cuối đường).
6.1  NQ điều chỉnh ĐƯỜNG LÝ CHÍNH THẮNG
6.2  BC 261 (kèm TT số 164)
6.3  TT số 32 (kèm TT số 164)
6.4  cv 613 (kèm TT số 164)
6.5  NQ 149 (kèm TT số 164)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
7 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Nguyễn Thị Định (đoạn đường Phạm Văn Đồng - đường Lê Đại Hành).
7.1  NQ điều chỉnh ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH
7.2  NQ 151 (kèm TT 162)
7.3  BC 262 (kèm TT 162)
7.4  TT 33 (kèm TT 162)
7.5  cv 611 (kèm TT 162)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
8 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Dự án Đường nối Lê Thánh Tôn – Trần Nhật Duật.
8.1 NQ điều chỉnh Đường nối Trần Nhật Duật
8.2  BC 134 (kèm TT số 151)
8.3  BC 260 (kèm TT số 151)
8.4  cv 596 (kèm TT số 151)
8.5  NQ 148 (kèm TTsố  151)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
9 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
9.1  163 - PL 1.signed
9.2  163 - PL 2.signed.1
9.3  163 - PL 2.signed.2
9.4  NQ Điều chỉnh KH 2021-2025 ky 9
9.5  PL kem theo NQ
9.6  cv 612 (kèm TT 163)
9.7  PL1- cv 612 (kèm TT 163)
9.8  PL2-cv 612 (kèm TT 163)
9.9  PL2.2- cv 612 (kèm TT 163)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
10 Tờ trình về việc xem xét, bổ sung vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn Ngân sách Thành phố
10.1   PL kèm TTr 161.signed
10.2   PL2  kèm TTr 161
10.3  cv 604 (kèm TT 161)
10.4  Phụ lục - cv 604 (kèm TT 161)
10.5  Dự thảo NQ bổ sung vốn 2023
10.6 PL kèm NQ
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
11 Tờ trình về việc xem xét, giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
11.1  Phụ lục 1 -  kèm TT 153
11.2  Phụ lục 2 - kèm TT số 153
11.3  Tờ trình các Xã
11.4  cv 537 (kèm TT số 153)
11.5  NQ 124 (kèm TT số 153)
11.6  QĐ 169 (kèm TT số 153)
11.7  Dự thảo NQ (theo TT số 153)
11.8  Phụ lục kèm NQ (theo TT số 153)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
12 Tờ trình về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.  images-(1).jpg
images-(1).jpg
13 Tờ trình về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. 
13.1   PL kèm Tờ trình HĐND TP.signed
13.2  PL kèm NQ HĐND TP
13.3  NQ 217 (kèm TT số 152)
13.4  cv 183 (kèm TT 152)
13.5  PL kèm cv 183 (kèm TT số 152)
13.6  cv 514 (kèm TT số 152)
13.7  QĐ 179 (kèm TT số 152)
13.8  PL kèm QĐ 179 (kèm TT số 152)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
14 Tờ trình về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 
14.1  PL kèm TT 156.signed
14.2  Dự thảo NQ giao vốn CT MTQG DTTS
14.3  PL kèm NQ của HĐND T
14.4  cv 511 (kèm TT 156)
14.5  NQ 218 (kèm TT 156)
14.6  QĐ 174 (kèm TT 156)
14.7  Phụ lục kèm QĐ 174 (kèm TT 156)
14.8  cv 340 (kèm TT 156)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
15 Tờ trình về việc xem xét, điều chỉnh Quyết toán Ngân sách Thành phố năm 2021.
15.1  Biểu mẫu kèm TT 125
15.2  Du thao NQ HĐND dieu chinh quyet toan 2021
15.3  BIEU MAU NQ HĐND
15.4  cv 462 (kèm TT 125)
15.5  NQ 248 (kèm TT 125)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
16 Tờ trình về việc xem xét, cho ý kiến đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến năm 2045.
16.1 DU THAO NGHI QUYET HDND TP
16.3  tong hop y kien tinh 4.2023
16.5  BC 599 (kèm TT 159)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
17 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố. images-(1).jpg
     
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png