GIỚI THIỆU CHUNG


 

Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Pleiku

 
I./  Vị trí - Chức năng: (Theo quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 7/4/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Pleiku là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thành phố Pleiku. 
- Phòng Văn hoá và Thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
- Phòng Văn hoá và Thông tin quản lý nhà nước 02 cơ quan: Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể thao và Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố.
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

II./ Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
- Là cơ quan thường trực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tham mưu xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; cơ quan thường trực, xây dựng và thực hiện “Đề án văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu cho UBND thành phố cấp Giấy phép, đổi Giấy phép kinh doanh Karaoke. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá – Thông tin, thể thao; các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, Internet, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn thành phố.
2. Về lĩnh vực thông tin và truyền thông
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
- Tham mưu dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn khác:
1. Thực hiện công tác thống kê thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.
2. Quản lý biên chế, phân công nhiệm vụ, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.    
IV. Cơ cấu tổ chức phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Pleiku bao gồm:
Hiện tại, phòng VH&TT có 07 cán bộ, chuyên viên:
STT Họ tên ĐT liên lạc
01 ĐC: Nguyễn Xuân Hà
Chức vụ: Trưởng phòng
- ĐT: 02693.876235 ( 0906.540.595)
- Email: hanx.pleiku@gialai.gov.vn
02 ĐC: Trần Quang Vinh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
- ĐT: 02693.824318 (0932.530.318)
- Email: vinhtq.pleiku@gialai.gov.vn
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png