CHUYÊN MỤC

CHUYÊN MỤC


Văn phòng Thành ủy Pleiku
 
1/ Tên cơ quan: Văn phòng Thành ủy Pleiku
- Địa chỉ: số 18 - đường Wừu – Thành phố Pleiku
- Số điện thoại: 0269.3824397;0269.3876326; Fax: 0269.3824397
2/ Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng: Văn phòng Thành ủy là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức, điều hành công việc của Đảng bộ; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Thành ủy, là một trung tâm tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo; giúp Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tài chính, tài sản và Nhà khách 130 Trần Phú; tổ chức phục vụ các đoàn khách của Trung ương, Tỉnh, các địa phương, đơn vị đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
Nhiệm vụ:
- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc; phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy để thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, ghi biên bản, lập hồ sơ các Hội nghị do Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy triệu tập, giúp Thường trực Thành ủy điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ.
- Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; nhất là về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ và thể thức văn bản. Tùy theo tính chất của đề án, Văn phòng Thành ủy chủ động tổ chức nghiên cứu và tham gia ý kiến về nội dung của đề án với Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; chịu trách nhiệm chỉnh lý khâu cuối cùng các đề án sau khi Ban Thường vụ Thành ủy (hoặc Ban Chấp hành) đã nhất trí thông qua; trực tiếp soạn thảo, biên tập và phát hành các loại văn bản, đề án được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.
- Trực tiếp và phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Thành ủy.
Trực tiếp tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về lĩnh vực công tác nội chính. Phối hợp với Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và các cơ quan chức năng của chính quyền tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền những đơn khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức gửi đến Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết báo cáo kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
- Tổ chức tốt công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ. Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả mạng tin học diện rộng của Thành ủy và các xã, phường theo đúng quy định.
- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn kiện của Đảng, theo pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy chế quản lý tài liệu của Đảng. Quản lý, sử dụng con dấu của Thành ủy đúng quy định.
- Quản lý tập trung, thống nhất Phông lưu trữ của Đảng bộ thành phố; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, các TCCS Đảng trực thuộc phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ theo qui định.
- Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức quản lý tài sản của Đảng, quản lý thu, chi tài chính; phân bổ ngân sách hàng năm, quí, tháng một cách hợp lý, đúng chế độ chính sách đảm bảo hoạt động của Đảng và người lao động; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc tại trụ sở Thành ủy; phục vụ chu đáo, kịp thời các hội nghị, hội thảo, các Đoàn khách của Trung ương, tỉnh, các địa phương, đơn vị đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.
3/ Cơ cấu tổ chức:
- Thường trực Thành ủy: đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực.
- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy: gồm Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng.
- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Bộ phận Nghiên cứu - Tổng hợp; Văn thư – Lưu trữ, Quản trị mạng.
+ Bộ phận Hành chính quản trị.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức các đoàn thể >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Thành ủy >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> UBND các xã, thị trấn >>
Cơ cấu tổ chức >> Hộp thư điện tử >>
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png