GIỚI THIỆU CHUNG


Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Plieku

 
1. Chức năng:
Tham mưu cho UBND thành phố Pleiku quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Tài chính – Ngân sách.
 
2.  Nhiệm vụ:
- Phối hợp các cơ quan của thành phố xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và đà hạn về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; Xây dựng kinh tế Ngân sách và vốn đầu tư.
Theo dõi nắm tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế trên địa bàn, kiểm tra tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, dự án, các nguồn viện trợ, tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư những dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
- Hướng dẫn các phòng, đơn vị xã, phường xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình dự án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trực tiếp tiến hành thực hiện kế hoạch đối với một số lĩnh vực theo sự phân công của UBND thành phố.
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu giúp UBND thành phố cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh trên địa bàn.
- Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về thu, chi ngân sách cấp thành phố và cấp xã, phường trực thuộc thành phố Pleiku.
- Tham mưu giúp UBND thành phố Pleiku thực hiện các văn bản pháp quy của cơ quan Nhà nước cấp trên về thu, chi ngân sách.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện lĩnh vực thu, chi ngân sách thành phố, ngân sách xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quản lý công sản, tham mưu giúp UBND thành phố cấp quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các dơn vị quản lý Nhà nước thuộc thành phố Pleiku.
- Phối hợp các cơ quan thực hiện kiểm tra, quản lý giá trên địa bàn.
- Thực hiện nghiệp vụ cấp và thanh quyết toán tài chính, quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm.
- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động tài chính ở địa phương.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của UBND thành phố và ngành cấp trên.
- Thực hiện một số nhiệm vụ và công tác khác về ngân sách.
3. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Pleiku bao gồm:
- 01 Trưởng phòng.
- 01 Phó trưởng phòng.
- Bộ phận Kế hoạch: 03 người.
- Bộ phận Ngân sách thành phố: 04 người.
- Bộ phận Ngân sách xã: 04 người.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png