CHUYÊN MỤC

 
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và quyền hạn, quyền hạn của Phòng Lao động-TBXH thành phố 04/01/2022 07/01/2022

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku.

11/11/2021  
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Pleiku. 11/11/2021  
Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ban hành quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế thành phố Pleiku và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ban hành quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Dân tộc thành phố Pleiku.
 
11/11/2021  
1. Dự thảo Quyết định Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ thành phố Pleiku
2. Dự thảo tờ trình Về việc xem xét ban hành Quyết định quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ thành phố Pleiku

 
13/01/2022 22/01/2022

 
1. Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Pleiku
2. Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Pleiku

 
28/6/2022 05/7/2022 
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku 22/11/2022  
Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku
 
   
Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku
 
   
         
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png