GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
  - Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Danh mục tài liệu Kỳ họp.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
1 Chương trình Kỳ họp thứ Mười - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Phiếu chất vấn (dùng cho đại biểu HĐND). images-(1).jpg
3 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười - HĐND Thành phố, khóa XII. images-(1).jpg
4 Báo cáo của Thường trực HĐND về tình hình hoạt động 6 tháng đầu  năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
5 Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười của Thường trực HĐND Thành phố. images-(1).jpg
7 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (trong đó có Báo cáo nguồn dự phòng ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2023). images-(1).jpg
8 Báo cáo tình hình tiếp công dân; thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
9 Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
10 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười. images-(1).jpg
11 Thông báo của Ủy ban MTTQVN Thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND. images-(1).jpg
12 Báo cáo của HĐND Thành phố về kết quả giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố từ năm 2020 đến năm 2022 của Thường trực HĐND Thành phố. images-(1).jpg
13 Báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố vể kết quả giám sát việc bố trí, quản lý, hiệu quả sử dụng nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất giáo dục từ năm 2020 đến năm 2022 của Thường trực HĐND Thành phố. images-(1).jpg
14 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
15 Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về kết quả giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của một số cơ quan trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND Thành phố. images-(1).jpg
16 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
17 Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về kết quả giám sát công tác quản lý, thu nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố. images-(1).jpg
18 Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố về tình hình công tác tòa án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
19 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
20 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
21 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND Thành phố năm 2024. images-(1).jpg
22 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022. images-(1).jpg
23 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (Đoạn Phan Đình Phùng – Lê Thị Hồng Gấm). images-(1).jpg
24 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Nguyễn Hữu Huân (Đoạn Phan Đình Phùng – Âu Dương Lân). images-(1).jpg
25 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè Đường Cù Chính Lan (Đoạn Trần Phú - Hùng Vương). images-(1).jpg
26 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè Đường Trần Khánh Dư (Đoạn Hai Bà Trưng - Lê Hồng Phong). images-(1).jpg
27 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Nguyễn Viết Xuân (Đoạn Nguyễn Văn Linh - Lê Thánh Tôn). images-(1).jpg
28 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Võ Thị Sáu (Đoạn Hùng Vương - Wưu). images-(1).jpg
29 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (Đoạn - Phải: Hẻm 578 Phạm Văn Đồng - Tôn Đức Thắng, Trái: Hẻm 729A Phạm Văn Đồng - Lê Đại Hành). images-(1).jpg
30 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (Đoạn Phải: Đường 17/3 - hẻm 578 Phạm Văn Đồng, Đoạn Trái: Đường 17/3 - hẻm 729 Phạm Văn Đồng). images-(1).jpg
31 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Lê Lợi (Đoạn: Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Hẻm 42 Lê Lợi). images-(1).jpg
32 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Vỉa hè đường Lê Lợi (Đoạn Quang Trung – Anh Hùng Núp). images-(1).jpg
33 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Quyết Tiến (Đoạn đường Đồng Tiến - đường Lê Thánh Tôn). images-(1).jpg
34 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Trần Nhật Duật, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. images-(1).jpg
35 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Lạc Long Quân (từ đường Lê Duẩn đến cuối đường), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. images-(1).jpg
36 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Mầm non Sao Khuê. images-(1).jpg
37 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân. images-(1).jpg
38 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường THCS Tôn Đức Thắng. images-(1).jpg
39 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường THCS Lý Tự Trọng. images-(1).jpg
40 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. images-(1).jpg
41 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa. images-(1).jpg
42 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. images-(1).jpg
43 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trường THCS Ngô Gia Tự. images-(1).jpg
44 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp và duy trì hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Pleiku. images-(1).jpg
45 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo Trung tâm chính trị thành phố Pleiku - phường IaKring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. images-(1).jpg
46 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo bãi đậu xe đường Nguyễn Văn Linh thành chợ tạm - phường IaKring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. images-(1).jpg
47 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo hệ thống lưới điện, bóng điện chiếu sáng công cộng. images-(1).jpg
48 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường. images-(1).jpg
49 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Điện trang trí đường Lý Thái Tổ. images-(1).jpg
50 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Thành phố. images-(1).jpg
51 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. images-(1).jpg
52 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Thành phố năm 2024. images-(1).jpg
53 Dự thảo Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. images-(1).jpg
54 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố. images-(1).jpg
55 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND Thành phố. images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png