TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền trong lĩnh vực hoạt động Văn hóa thông tin

Ngày đăng bài: 25/03/2015
Công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong hoạt động văn hóa thông tin tuyền truyền, nhằm đưa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tới cán bộ, nhân dân; tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn hệ thống chính trị cổ vũ cán bộ nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; không ngừng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đa số cán bộ, nhân dân gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng đi vào cuộc sống.

Hoạt động tuyên truyền của ngành VHTT đã và đang góp phần quan trọng tạo nên các phong trào hành động cách mạng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quyết tâm xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nếp sống Văn minh đô thị và thực hiện An toàn giao thông…


Ngành Văn hóa - Thông tin thành phố, mỗi năm đã thực hiện 530 lượt băng rôn, khẩu hiệu, thay đổi nội dung 08 cụm panô lớn (48m²/cụm), 35 panô (6m²/panô), treo 120 paner vải và trên 5000 lượt cờ các loại, với những khẩu hiệu truyên truyền về chính trị, xã hội được thay đổi phù hợp với từng thời điểm cụ thể.

Đặc biệt năm 2014 và đầu năm 2015, Ngành Văn hóa – Thông tin thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội cấp phát và treo hàng trăm tranh áp phích, khẩu hiệu các loại để cổ động đến từng cơ sở, cơ quan, trường học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua sóng truyền thanh truyền hình thành phố, bằng xe loa di động và qua đội thông tin lưu động. Nội dung tập trung tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và thành phố; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đã chủ động phối hợp với Công an thành phố, Chi cục thuế thành phố, Trung tâm dân số-KHHGĐ…tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền về Luật thuế và tuyên truyền giáo dục về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tuyên truyền luật hôn nhân gia đình; Luật nghĩa vụ quân sự…Nhờ vậy, nhiều chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước đã được thông tin đến mỗi người dân. Góp phần không nhỏ trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và lợi ích của công dân; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh…

Công tác xã hội hoá hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị đã được ngành văn hoá – thông tin thành phố quan tâm chỉ đạo và đảm bảo tăng cường công tác quản lý nhà nước đi đôi với việc mở rộng phát triển xã hội hóa lĩnh vực văn hóa tuyên truyền. Vào những ngày lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các doanh nghiệp, các đơn vị quảng cáo đã phối hợp với ngành Văn hóa để tuyên truyền chính trị, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn. Góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng mỗi năm; đồng thời đã làm thay đổi các hình thức tuyên truyền: phong phú và sinh động, bảo đảm về chất lượng và đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.  


Có thể nói những năm qua công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả đáng kể. Đã góp phần tạo sự phấn khởi, tạo niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; thay đổi nhận thức của nhân dân về nếp sống văn minh, lịch sự trong giao tiếp ứng xử; giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với xã hội, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của của địa phương và thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền ở thành phố, nhất là cơ sở thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại đó là:

- Đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường làm công tác tuyên truyền còn thiếu về chuyên môn nghiệp vụ và chưa được thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, lại phải kiêm nhiệm nhiều việc.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng trong công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

- Sự phối hợp để tuyên truyền của các ngành, các đơn vị đôi khi chưa nhịp nhàng nên có lúc, có nơi hiệu quả của công tác tuyên truyền chưa cao.

Để phát huy hết hiệu quả của công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2015 với nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm và những sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc; vì vậy, cần phải có sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đến công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị để làm tốt công tác tuyên tuyên. Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng thời điểm, sự kiện…nhằm phát huy hiệu quả trong tuyên truyền.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động nhiều nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh của cả cộng đồng xã hội vào việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chính trị. Có như vậy mới phát huy hết hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong lĩnh vực hoạt động Văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố./.
 
Xuân Hà –VHTT Pleiku
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png