TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND thành phố Pleiku sơ kết công tác quý I/2022

Ngày đăng bài: 18/04/2022
Chiều ngày 12/4/2022, UBND thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I/2022, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022. Đồng chí Võ Phúc Ánh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì Hội nghị.

sk1-(1).jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Trong quý I/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện 11.369,35 tỷ đồng, bằng 21,86% so với kế hoạch và tăng 5,47% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện: 2.407,23 tỷ đồng, đạt 23,92% so với kế hoạch, tăng 2,72% so cùng kỳ.

Kế hoạch vốn 2022 Tỉnh giao là 524.200 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 54.230 triệu đồng; Ngân sách Tỉnh giao: 469.970 triệu đồng). Kế hoạch vốn Thành phố giao là: 662.789 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 54.230 triệu đồng. Ngân sách Tỉnh và ngân sách Thành phố: 608.559 triệu đồng). Đến thời điểm ngày 31/3/2021, khối lượng giải ngân: 111.719 triệu đồng, tỷ lệ 21,3%KH Tỉnh, 16,9%KH Thành phố; Đối với các công trình khởi công mới, hiện nay đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai lựa chọn thầu và bắt đầu thi công.

Thành phố đã cấp 447 giấy phép xây dựng, tăng 49% so với cùng kỳ; cấp 138 giấy chứng nhận biển số nhà tăng 60% so với cùng kỳ; cấp 15 giấy phép ôtô vào đường cấm tăng 36% so với cùng kỳ; tổ chức ra quân làm công tác trật tự đô thị, tạm giữ nhiều phương tiện và vật dụng vi phạm, giao cho các xã, phường tạm giữ và xử lý; Tổ chức thu gom vận chuyển, quét dọn rác trên các tuyến đường chính có tên, tuyến đường hẻm trên địa bàn Thành phố; chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố; duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị; quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, 348 trạm điện, 25 chốt đèn tín hiệu giao thông và 38 chốt đèn cảnh báo giao thông.

Thu Ngân sách Nhà nước theo phân cấp tháng 3 thực hiện 108,831 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng thực hiện là 363,804 tỷ đồng, đạt 26,48% Kế hoạch Tỉnh, đạt 24,25% KH Thành phố, tăng 23% so với cùng kỳ; Thu Ngân sách Thành phố tháng 3 thực hiện 129,235 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng thực hiện 465,32 tỷ đồng, đạt 34,83% KH Tỉnh , đạt 32,09% KH Thành phố và tăng 2% so với cùng kỳ.

Năm 2022, UBND Thành phố triển khai thực hiện 26 dự án, trong đó có 20 dự án chuyển từ năm 2021 chuyển sang, 6 dự án mới thực hiện năm 2022 (Giảm 06 dự án so với cùng kỳ). Trong quý I/2022 đã thu hồi diện tích 74.104 m2 đất (Tăng 63.040 m2 so với cùng kỳ); nhận mặt bằng của 127 hộ gia đình, cá nhân; đã chi trả 53,578 tỷ đồng cho 128 hộ gia đình, cá nhân, đạt 35% (Giảm so với cùng kỳ: 27,385 tỷ đồng). Chỉ đạo tổ chức đấu giá thành 189 lô, số thu tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước trong quý I/2022 là: 110,418 tỷ đồng.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Pleiku; Chỉ đạo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản; cung cấp thông tin, số liệu về tình hình xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản giai đoạn 2017-2021.

Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân tính đến ngày 08/3/2022 là 2.134,7 ha, đạt 96,86% so với kế hoạch, giảm 3,97% so với cùng kỳ. Nhìn chung vụ Đông - Xuân năm 2021-2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển ổn định; Tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm trong những tháng đầu năm ổn định, công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa phát hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ công nhận 03 làng: Bong Phrâo - xã An Phú, Chuet Ngol - xã Chư Ă, Làng Nhao 1 - xã Ia Kênh đạt chuẩn NTM năm 2021; các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo đúng quy định.

Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Trung tâm CNTT-TT tỉnh Gia Lai, Viettel Gia Lai đảm bảo đường truyền ổn định để tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chuẩn bị các điều kiện để phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai. Tuyên truyền nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” về tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Pleiku đến từng gia đình, khu dân cư.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường học trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Tỉnh. Chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chăm lo, chi trả kịp thời, đúng tiến độ đối với các đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, các dịch bệnh; an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên.

Chỉ đạo tổ chức giao, nhận quân năm 2022 đạt chỉ tiêu trên giao (231 công dân, trong đó: quân sự: 183 công dân, công an: 48 công dân); Tổ chức đón 190 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những hạn chế, tồn tại trong quý I: Bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế, khuyết điểm: Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; Lĩnh vực thương mại - dịch vụ bị tác động và gặp nhiều khó khăn. Công tác tham mưu triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 có lúc còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo chung, một số công trình, dự án phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện, giải ngân; Trong công tác cải cách hành chính tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn cao, việc phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai trong triển khai các thủ tục hành chính còn một số vướng mắc, chưa được xử lý kịp thời; Một số nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị Thành phố chậm triển khai, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chung.  Số vụ phạm pháp hình sự; phạm pháp ma túy, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ...
 
sk2.jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Kết luận Hội nghị Đồng chí Võ Phúc Ánh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố và các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường: Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND Thành phố đã ban hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan, đơn vị; Phát huy tính năng động, sáng tạo, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Các đồng chí thành viên UBND Thành phố theo địa bàn được phân công phụ trách báo cáo công việc; những nội dung cần tập trung chỉ đạo, các khó khăn vướng mắc của cơ sở.

Trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện 03 Nghị quyết và 01 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể của đơn vị mình nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.  Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho các hoạt động của Tuần lễ các sự kiện Chào mừng 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) theo đúng thời gian quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch  tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt theo tiến độ để tham mưu các giải pháp thực hiện, đảm bảo đạt, vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch năm 2022.  Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí nguồn chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.  Tham mưu giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, nhất là đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố như: Đường Lê Đại Hành, Đường Nguyễn Văn Linh, Hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, Quyết Tiến nối dài... Xác định việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất trong năm 2022 và lấy kết quả thực hiện để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Phòng Quản lý đô thị chủ động rà soát, tham mưu UBND Thành phố phối hợp với các sở, ngành triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 2211/UBND-CNXD ngày 31/12/2021. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, công tác kiểm tra, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; rà soát, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn Thành phố để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố. Kiểm tra, tham mưu UBND Thành phố có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp người dân tự ý mở đường, các dấu hiệu liên quan đến việc phân lô bán nền, nhằm chấn chỉnh tình trạng đầu cơ đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa, bán nền, gây “sốt ảo” giá đất trong thời gian vừa qua. Rà soát, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý quỹ đất công ích, xử lý theo quy định.

Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn UBND các xã tiến hành rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022;  Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản; phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Thành phố tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Tham mưu kế hoạch trồng cây xanh phân tán, đảm bảo đúng thời gian và đạt chỉ tiêu của Tỉnh giao.

UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đúng quy chế làm việc của UBND Thành phố đối với công tác quản lý địa bàn và những vấn đề phát sinh. Tập trung công tác thu Ngân sách Nhà nước, tránh thất thu thuế; quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; quản lý đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố nếu trên địa bàn xảy ra trường hợp người dân xây dựng trái phép, tự ý mở đường, phân lô, tách thửa, bán nền không đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, gia đình, hộ gia đình về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, Thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Thủy Tiên
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png