CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đề cương tuyên truyền tháng 7/2021 về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 6/2021 về Luật Xuất nhập cảnh

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 5/2021 về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên tryền tháng 4/2021 về Luật cư trú năm 2020

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 3/2021 về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Xem nội dung tại đây

Đề cương tuyên truyền tháng 01/2021 về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Đề cương tuyên truyền tháng 10/2020

UBND phường Phù Đổng thông báo đề cương tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên 
 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô; mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định mới về vị trí việc làm và...

Đề cương tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin 2016

|<<1 2 3 4 5 6>>|