CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Hoàng gia Camphuchia

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Kể từ ngày 01/7/2018 Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực thi hành

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 3/2019

Ngày 11/3/2019 Phòng Tư pháp thành phố đã ban hành Công văn 71/PTP về việc cung cấp đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 3/2019.UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung văn bản để toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân được biết.

thông tin tuyên truyền tháng 5/2019

Ngày 09/5/2019 Phòng Tư pháp thành phố ban hành văn bản 125/TP về việc cung cấp đề cương tuyên truyền tháng 5/2019 về Luật trưng cầu ý dân

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 4/2019

Ngày 17/4/2019, Phòng Tư pháp thành phố cung cấp đề cương tuyên truyền về Luật tiếp cận thông tin

Thông tin tuyên truyền về dân số và hôn nhân gia đình

Ngày 15/5/2019 UBND thành phố ban hành công văn 912/UBND-TP về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung một số quy định của...

Phường Phù Đổng triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự năm 2018

Chiều ngày 19/01/2018, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội phường Phù Đổng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự an toàn...

Phường Phù Đổng tổ chức Hội nghị học tập nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII của Đảng

Trong thời gian từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018, Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức quán triệt Nghị quyết cho hơn 350 đảng viên và cán bộ quân dân chính là quần chúng trong toàn Đảng bộ phường với các nội dung về...
|<<1 2 3 4 5>>|