CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
386/SLĐTBXH - VP 17/05/2022 CÔNG VĂN về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
1539/UBND - VHXH 12/05/2022 Công văn triển khai tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em
1399/LĐTBXH -VL 04/05/2022 Công văn tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên dịch vụ công quốc gia
294/VHTT 27/04/2022 Công văn tuyên truyền Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái hù địch lần thứ 2,năm 2022
172 -CV/BTGTU 20/04/2022 Công văn Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái hù địch lần thứ 2,năm 2022
1253/KH - BCĐ 18/04/2022 Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
1189/UBND -VHXH 12/04/2022 CÔNG VĂN về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại tại Việt Nam”
210/TTLĐNN -TCLĐ 08/04/2022 THÔNG BÁO tiếp nhận hồ sơ thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật bản - Khóa 2 năm 2022
101 - KH/BTGTU 05/04/2022 KH tổ chức Cuộc thi tìm hiểu TT, Đ Đ, phong cách HCM về nâng cao đạo đước cách mạng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực
273/VNMAC -KHĐP 29/03/2022 Thể lệ cuộc thi nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn