CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
4161/KH - UBND 12/12/2022 Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn TP Pleiku
49/2022/NQ - HĐND 09/12/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia xó mù chữ
47/2022/NQ- HĐND 09/12/2022 Quy định chi tiết danh mục các khaonr thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đạo tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai
1417/UBND - TTR 08/12/2022 Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng
1632/QĐ-SLĐTBXH 08/12/2022 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ các TTHC LV NCC thuộc thẩm quyền cáp xã
4076/UBND - VHTT 05/12/2022 tuyên truyền, quảng bá hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo dừng hoạt động của Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022
4299/SYT -NVD 05/12/2022 thông tin hình ảnh thuốc Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn giả
1193/KT 01/12/2022 V/v Triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022”
583/QĐ-UBND 30/11/2022 TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
584/QĐ-UBND 30/11/2022 THÔI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT