CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1618/UBND- LĐTBXH 18/05/2022 CÔNG VĂN về việc tăng cường công tác phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em
832/SLĐTBXH -CSVL 17/05/2022 CÔNG VĂN về việc phối hợp tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
386/SLĐTBXH - VP 17/05/2022 CÔNG VĂN về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
1539/UBND - VHXH 12/05/2022 Công văn triển khai tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em
1399/LĐTBXH -VL 04/05/2022 Công văn tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên dịch vụ công quốc gia
74/KH - UBND 01/05/2022 Tháng hành động vệ sinh, an toàn lao động năm 2022
294/VHTT 27/04/2022 Công văn tuyên truyền Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái hù địch lần thứ 2,năm 2022
172 -CV/BTGTU 20/04/2022 Công văn Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái hù địch lần thứ 2,năm 2022
1253/KH - BCĐ 18/04/2022 Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
68/KH - UBND 15/04/2022 Triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022