CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
gt.jpg
- Đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Trà Bá
- Địa chỉ: 188 Trường Chinh – TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: (0269) 3820178
- Số Fax: (0269) 
3820178
- Địa chỉ Email: ubndtb.pleiku@gialai.gov.vn
- Chủ tịch: Nguyễn Thị Ái Nguyên
- Email: ubndtraba.pleiku@gialai.gov.vn
* Giới thiệu chung:
- Vị trí địa lý: 
- Toàn Phường có 08 Tổ dân phố và 03 Làng.
- Tổng số hộ khoảng 3.000 hộ, tổng số nhân khẩu 15.000 nhân khẩu.
* Kinh tế: chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp, điều kiện thuận lợi để phát triển trồng cây rau màu.
* Văn hóa xã hội:
+ Trên địa bàn phường có 01 nhà rông