CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số: 07/HĐPHPBGDPL Pleiku, ngày 01 tháng 9 năm 2021 01/09/2021 Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Số: 1213/VP-TH Pleiku, ngày 30 tháng 8 năm 2021 30/08/2021 Công văn V/v Thông báo tạm ngừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Tỉnh
Số :1288/CV-QLĐT Pleiku, ngày 30 tháng 8 năm 2021. 30/08/2021 Công văn Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng.
Số: 1289 /CV-QLĐT Pleiku, ngày 30 tháng 8 năm 2021 30/08/2021 Công văn Về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.
Số: 801/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 27 tháng 8 năm 2021 27/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ gồm các thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Bảo hiểm xã hội các cấp; Sở lao động - Thương binh và Xã hội
Số: 52/TB-UBND Pleiku, ngày 26 tháng 8 năm 2021 26/08/2021 THÔNG BÁO Về việc hoãn tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND Thành phố
Số: 53/TB-UBND Pleiku, ngày 26 tháng 8 năm 2021 26/08/2021 THÔNG BÁO Số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Pleiku
Số: 1238/CV-QLĐT Pleiku, ngày 23 tháng 8 năm 2021 23/08/2021 Công văn Về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Số: 1228 /CV-QLĐT Pleiku, ngày 20 tháng 8 năm 2021 20/08/2021 Công văn Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hàng hóa và giám sát phương tiện sử dụng giấy nhận diện hoạt động trên “Luồng xanh”.
Số: 828/KT Pleiku, ngày 17 tháng 8 năm 2021 17/08/2021 Công văn v/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn