Đảng ủy phường Hoa Lư tổ chức Hội nghị

CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
 
Danh sách Lãnh đạo, cán bộ công chức phường Hoa Lưcctc.png
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI
1 LÊ THỊ PHƯƠNG THỦY BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND  
2 LÊ VĂN QUANG PHÓ BT, CHỦ TỊCH UBND   
3 VĂN THỊ LIÊN CAO PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  
4 NGUYỄN THANH DU PHÓ CHỦ TỊCH HĐND  
5 ĐINH THANH TUYÊN CHỦ TỊCH UBMTTQVN  
6 ĐỖ TIẾN GIANG PHÓ CT UBND  
7 DƯƠNG NGỌC ANH PHÓ CT UBND  
8 LÊ THỊ KIM LOAN CHỦ TỊCH HỘI LH PHỤ NỮ  
9 NGUYỄN QUANG PHONG CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
10 NGUYỄN QUANG VŨ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN  
11 VŨ THỊ LIÊN BÍ THƯ ĐOÀN TNCSHCM  
12 LÊ THỊ NGỌC LƯƠNG CÔNG CHỨC VP-TK  
13 LÊ THỊ TƯỜNG VY CÔNG CHỨC VP-TK 0931641456
15 BÙI THỊ HÀ CÔNG CHỨC VH-XH  
16 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG CÔNG CHỨC TP-HT  
17 ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT CÔNG CHỨC TP-HT  
18 HỒ THỊ CẨM DIỆP CÔNG CHỨC ĐC-XD  
19 MAI XUÂN KHANH CÔNG CHỨC ĐC-XD  
20 CAO THỊ MAI CÔNG CHỨC TC-KT  
21 VÕ THỊ THU THỦY CÔNG CHỨC TC-KT  
22 NGUYỄN DUY TÂN CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QUÂN SỰ