CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày đăng bài: 23/05/2017
Ngày 17/5/2017, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho hơn 880 cán bộ, đảng viên và cán bộ quân dân chính ngoài đảng trong toàn Đảng bộ.


Tại hội nghị, các đảng viên được nghe quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần tuyên truyền rộng khắp về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tạo niềm tin và động lực cho nhân dân tiếp tục sự nghiêp đổi mới, tích cực xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh với những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các đồng chí tham gia học tập đã nghiêm túc tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu,  thực hiện đồng bộ với các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của các cấp và của phường Yên Thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                          UBND phường Yên Thế