CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Thế học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày đăng bài: 22/01/2018
Ngày 17,18/01/2018, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức hội nghị học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

nq-yen-the-(1).jpg

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TWvề tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về công tác dân số trong tình hình mới được ban hành tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc tiếp thu, để sau học tập tiến hành viết bài thu hoạch nêu rõ nhận thức của mình về nội dung Nghị quyết, đồng thời tiếp tục về địa bàn khu dân cư tuyên truyền, nhằm thực hiện tốt các nghị quyết, các văn bản chị đạo của các cấp và của phường, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Yên Thế./.

Tin ảnh: Trần Thị Lâm
                                                          UBND phường Yên Thế