CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Báo cáo: Về tình hình thực hiện Văn bản số 400/UBND-TCKH ngày 20/02/2020 của UBND thành phố củaUBND thành phố về việc sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố.

Số hiệu: 138/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: UBND phường Yên Thế Người ký: Trần Đại Trí
Ngày ban hành: 22/03/2021 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: