CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kế hoạch: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Pleiku

Số hiệu: 25/KH -BCĐ Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: UBND phường Yên Thế Người ký: Sử Thị Thu Hòa
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: