CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Ủy ban bầu cử phường Yên Thế tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 18/06/2021
Ngày 18/6/2021, Ủy ban bầu cử phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp là nhờ sự phối hợp, chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể từ phường đến hệ thống chính trị của các tổ dân phố; Cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, khẳng định và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tỷ lệ cử tri đi bầu so với cử tri trong danh sách đạt 99%; bầu đủ số đại biểu Quốc hội đã ấn định; số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp phường bầu đủ về số lượng; các cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử đã đạt so với yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra những tình huống bất ngờ gây ảnh hưởng đến việc bầu cử. Trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử và ngày bầu cử, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng của mặt trận các đoàn thể, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của cử tri trong thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình đã tạo không khí cuộc bầu cử và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chính trị - xã hội rộng lớn trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ phường khóa V ( nhiệm kỳ 2020 - 2025).
2-(1).jpg
   Tại hội nghị đã biểu dương,  khen thưởng kịp thời cho 04 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
                                                                       Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                                     UBND phường Yên Thế