CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Yên Thế tập trung triển khai công tác tuyền bầu cử.

Ngày đăng bài: 22/03/2021
Vào ngày 23/5 tới, cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Vì thế, việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu về luật bầu cử, quyền nghĩa vụ của mỗi công dân là việc làm quan trọng. Phường Yên Thế đã và đang chú trọng tập trung công tác chuẩn bị bầu cử.
 

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Đảng ủy phường Yên Thế đã xây dựng nghị quyết và chỉ đạo Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt các bước trong công tác bầu cử. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước, vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn những người đủ đức đủ tài tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.  Bà Mai Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế cho biết: “Đảng ủy phường đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo về công tác bầu cử của địa phương, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức như  xe loa tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi hội nghị và triển khai cho các đồng chí bí thư, tổ trưởng tổ dân phố bằng rất nhiều kênh. Phường đã thành lập Ủy ban bầu cử, ủy ban bầu cử cũng đã xây dựng tổ tuyên truyền để tập trung tuyên truyền. Đến nay nhân dân đã hiểu rõ về luật bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp cũng như quyền nghĩa vụ công dân. Và người dân đang rất háo hức chờ đón ngày 23-5 tới toàn dân đi bầu lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
z2392937301884_c121e6991869c8795de0789a59efa755.jpg

Với công tác chuẩn bị chu đáo các nội dung, đảm bảo quy trình của công tác bầu cử và việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bầu cử, đến ngày 23-5 tới sẽ là ngày hội toàn dân và cử tri phường Yên Thế hăng hái đi bầu lựa chọn những đại biểu đủ đức đủ tài đại diện cho quyền nghĩa vụ người dân bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
                                                                                      Trần Thị Lâm