CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm

Ngày đăng bài: 14/07/2017
Ngày 07/7/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.


6 tháng đầu năm 2017, Mặt trận phường triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra. Công tác vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”  và các chính sách xã hội đầu năm đã được Ban vận động lập kế hoạch  vận động mỗi hộ dân 10.000đ, nhân dân đã hưởng ứng các tổ dân phố, làng đã thu nộp về phường: 39.370.000đ. Binh đoàn 15 ủng hộ 50.000.000đ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Vũ Thị Thốn đối tượng vợ liệt sĩ ở tổ 01. Hội cựu chiến binh hỗ trợ 05 triệu đồng cùng với Đoàn thanh niên hỗ trợ ngày công trị giá 02 triệu đồng làm lại trần nhà cho bà Tạ Thị Dung đối tượng thương binh tổ 16. Hội nông dân hỗ trợ 05 triệu đồng cùng với Hội phụ nữ hỗ trợ 03 triệu đồng lát lại nền nhà cho ông Nguyễn Thăng Long đối tượng thương binh tại tổ 15. Trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo của phường Ban chỉ đạo giảm nghèo đã trực tiếp xuống địa bàn khảo sát thực tế tình trạng hộ nghèo, 6 tháng đầu năm ban vận động quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ 25 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng hộ nghèo tổ 05 cùng với gia đình xây 01 căn nhà nhà đại đoàn kết.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Mặt trận phường phối hợp với chính quyền và các ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm bỏ dần những phong tục tập quán lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết tự vươn lên trong cuộc sống, đời sống của bà con dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
Tin, ảnh: Trần Thị Lâm