CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội khuyến học phường Yên Thế, thành phố Pleiku đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 01/08/2020
Ngày 31/7/2020,  Hội khuyến học phường Yên Thế đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường Yên Thế đã tổ chức đã xây dựng củng cố duy trì 16 chi hội hoạt động ổn định, có hiệu quả, nhiều cán bộ, hội viên hoạt động tích cực, tâm huyết, tự nguyện đã góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của phường phát triển, ngày đi vào chiều sâu. Hội khuyến học đã làm tốt vai trò nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình học tập, tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhân dân ngày càng ý thức hơn về công tác khuyến học, mọi gia đình đều quan tâm đến việc học hành của các thành viên trong gia đình, mọi người có ý thức quan tâm đến học tập nâng cao trình độ mọi mặt kiến thức về pháp luật và khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước tại địa phương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu nhằm kip thời động viên tạo sức lan tỏa trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn; Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết bình xét phân loại và đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của mặt trận từ phường đến khu dân cư đóng góp tích cực hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục chính quy trong nhà trường và phối hợp hỗ trợ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng của phường, thực sự là nơi học tập, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân góp phần vào việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương. Kịp thời nắm bắt những học sinh gia đình có hoàn cảnh kinh tế nghèo, khó khăn đột xuất hỗ trợ và đề nghị cấp trên tặng học bổng để giúp học sinh đến trường , khen thưởng học sinh khá, giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, học sinh thi đậu đại học, cao đẳng, nhằm khuyến khích động viên học sinh tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạt thành tích trong học tập tạo phấn khởi cho học sinh, gia đình và xã hội. Duy trì việc vận động xây dựng Quỹ khuyến học toàn dân, thu hội phí hội viên theo qui định; Quỹ khuyến học được sử dụng công khai, minh bạch, công bằng, đúng mục đích có hiệu quả khuyến khích động viên kịp thời công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.
2.jpg
Đại hội đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, 05 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Phạm Quốc Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội khuyến học phường; đồng chí Lê Thị Thủy  giữ chức Phó Chủ tịch Hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                                                                   Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                                          Phường Yên Thế