CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội CCB phường Yên Thế tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020

Ngày đăng bài: 27/11/2020
          Ngày 26/11/2020, Hội Cựu chiến binh phường Yên Thế tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác Hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 được sự chỉ đạo chặt chẽ thường xuyên trực tiếp của Đảng ủy, Thường trực Thành Hội Pleiku, sự giúp đỡ và phối hợp có hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và cả hệ thống chính trị xã hội từ phường xuống tổ dân phố, làng. Cán bộ hội viên CCB trong toàn phường luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và quyền lợi chính đáng của Hội viên CCB. Chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, tham gia tích tiếp xúc cử tri, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với UBND – mặt trận, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng Hội TSVM. Nội dung hình thức hoạt động, sinh hoạt thường xuyên được đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả đã đạt được kết quả khả quan thu hút được nhiều Hội viên tham gia, chi hội hoạt động trung bình từng bước được khắc phục và có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các hoạt động phối hợp được duy trì chặt chẽ, theo chế độ nề nếp – ANCT – trật tự ATXH được giữ vững và ổn định. Phong trào “Hội giúp nhau phát triển kinh tế” nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương, thực hiện tốt công tác chính sách cho Hội viên CCB theo qui định của Đảng, Nhà nước. Duy trì tốt việc thăm hỏi động viên hội viên và gia đình hội viên gặp khó khăn, cũng như gia đình chính sách, tạo sự đoàn kết thống nhất gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên, tạo sự lan tỏa rộng khắp các ngành, đoàn thể trên địa bàn phường.
1.jpg
  Kết thúc hội nghị đã biểu dương, khen thưởng kịp thời cho 07 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020./.
                                                  Tin, ảnh:Trần Thị Lâm
                                                  UBND phường Yên Thế