CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng bài: 23/04/2021
Ngày 23/4/2021, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung bám sát vào Chương trình, Kế hoạch và chuyên đề; chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. Lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Chú trọng đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức việc tham gia học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch của từng cá nhân (nhất là người đứng đầu cấp ủy); chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương. Nêu cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.
1.jpg
Từng chi bộ, theo định kỳ hằng quý (3 tháng/lần) tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm liên hệ. Nội dung gắn với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cách, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước
  Tại hội nghị đã biểu dương khen thưởng kịp thời 04 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị .                                                 
Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                          UBND phường Yên Thế