CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Yên Đỗ triển khai các văn bản pháp luật mới

Ngày đăng bài: 16/09/2016
Ngày 13/9/2016, UBND phường Yên Đỗ tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai Luật Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP đặc biệt nhấn mạnh vào những điểm đổi mới về thủ tục đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai tử…so với Nghị định 158 về đăng ký và quản lý hộ tịch và Thông tư 01/2008/TT-BTP; Thông tư liên tịch số 09/2016-TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất và Thông báo 62/TB-UBND ngày 19/8/2016 về việc triển khai cấm đỗ xe trong ngày chẵn, lẻ tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku...

Việc triển khai các văn bản pháp luật mới tại Hội nghị đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn phường về chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới trên toàn phường.

Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                            UBND phường Yên Đỗ