CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kỳ họp lần thứ Ba Hội đồng nhân dân phường Yên Đỗ khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 28/12/2016
Ngày 27/12/2016, Hội đồng nhân dân phường Yên Đỗ đã tổ chức kỳ họp lần thứ  Ba khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự kỳ họp có 26/27 vị đại biểu HĐND phường cùng các đại biểu lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử tại phường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể chính trị của phường.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã được nghe UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Thường trực HĐND phường báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường từ đầu nhiệm kỳ đến nay và chương trình công tác năm 2017; Thường trực HĐND phường báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND phường năm 2016; UBND phường báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2016 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017. Báo cáo tình hình thu, chi các loại quỹ ngoài ngân sách phường; nghe Thường trực UBMTTQVN phường thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND- UBND và các đại biểu HĐND phường…


Trong năm qua, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác Văn hóa,  y tế, giáo dục , TBXH, công tác giảm nghèo hoạt động hiệu quả. Tình hình ANCT, TTATXH cơ bản được giữ vững và ổn định. Công tác quân sự địa phương được quan tâm; tổ chức huấn luyện dân quân năm 2016 đạt khá, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Hoạt động của HĐND phường năm 2016 có nhiều cố gắng: đảm bảo các hoạt động thường xuyên của HĐND, tổ chức kỳ họp HĐND đúng luật định, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp theo quy định, đảm bảo hiệu quả. Xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với UBND, UBMTTQVN phường và với tổ đại biểu HĐND thành phố trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND các cấp. Thực hiện nghiêm túc chương trình giám sát của HĐND phường.

Tại kỳ họp lần này với chức năng, nhiệm vụ và tinh thần làm việc có trách nhiệm trước nhân dân, các vị đại biểu HĐND phường đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; quan tâm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, an toàn giao thông; quan tâm công tác chăm sóc sực khỏe, văn hóa, thể thao an sinh xã hội, dân số, kế hoạch hóa gia đình…; nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác trong nhân dân về âm mưu và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhất là trong dịp lễ, tết.


Kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã nhất trí đề ra 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021; nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2017; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch thu, chi các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách phường năm 2017; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2017.

Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ