CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức phường Yên Đỗ năm 2017

Ngày đăng bài: 20/01/2017
Ngày 12/01/2016, UBND phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Trong năm qua, quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác đề ra đều cơ bản hoàn thành, Công đoàn cơ sở đã góp phần không nhỏ trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu, pháp lệnh của cơ quan. Trình độ về mọi mặt, đời sống của CBCC-LĐ, đoàn viên được nâng lên rõ rệt. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong cơ quan ngày càng được phát huy. Hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Nhiệm vụ xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát chế độ chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động luôn được quan tâm chú trọng; phối hợp tốt với UBND hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, thực hiện quy chế dân chủ, cũng cố Ban thanh tra nhân dân, tham gia trực gác bảo vệ, phòng chống cháy nổ trong cơ quan và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, giữ vững Công đoàn cơ sở vững mạnh và đơn vị đạt Công sở văn hoá hàng năm.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Cẩn- Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố ghi nhận những kết quả mà công đoàn cơ sở phường đã đạt được đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn cần thực hiện tốt trong năm 2017 như: làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân trong phường về Nghị quyết 05-NQ/TU về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku về “ Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030” gắn với tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII với nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ…; Tập trung hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ, HĐND phường đã đề ra; trong cải cách hành chính nói chung và cải cách các thủ tục hành chính nói riêng cần chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động cần nâng cao trình độ mọi mặt góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục tránh rơi vào biểu hiện của suy thoái; chuẩn bị tốt các bước để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến hành trong năm 2017…


Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Cẩn- Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố và đại diện thường trực Đảng ủy phường đã trao tặng giấy khen của Liên đoàn lao động thành phố Pleiku cho tập thể công đoàn cơ sở phường Yên Đỗ và 05 đoàn viên công đoàn đã có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2016.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ