CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội Cựu chiến binh phường Yên Đỗ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng bài: 07/04/2017
Ngày 31/3/2017, Hội Cựu chiến binh phường Yên Đỗ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đầu nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội Cựu chiến binh phường Yên Đỗ có 11 chi hội và 107 hội viên, trong nhiệm kỳ tách và thành lập mới, tăng 3 chi hội, tổng cộng 14 chi hội, trong đó có tăng thêm 01 chi hội Thôn Pleikuroh với tổng số hội viên hiện có là 120.


Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của UBMT và các tổ chức đoàn thể, các ban ngành trong phường. Hội đã đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đầu nhiệm kỳ có 24 đồng chí tham gia công tác Đảng, HĐND, và tổ chức đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố, thôn, đến nay đã có 41 đồng chí tăng 17 đồng chí đảm nhiệm các chức danh trong phường. Động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giầu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của phường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, đầu nhiệm kỳ có 62% hộ gia đình hội viên khá trở lên đến nay là 70% hộ gia đình có mức sống từ khá trở lên, tăng 8%. Hội có 12 tổ nhóm tiết kiệm, 81 hội viên tham gia góp vốn giúp nhau phát triển sản xuất so với đầu nhiệm kỳ tăng 7 nhóm và tăng 50 hội viên tham gia, bình quân 1 năm vòng vốn được đóng góp là 474.300.000 đồng; Từ nguồn quỹ của Hội viên đóng góp trong nhiệm kỳ, Hội và chi hội đã hỏi thăm 202 lượt hội viên ốm đau với số tiền 22.800.000 đồng, tổ chức tang lễ hội viên từ trần 19 đồng chí với số tiền 14.200.000 đồng. Hiện nay số tiền quỹ hội còn 12.354.000 đồng.

Thực hiện ý kiến lãnh đạo của Đảng ủy phường và hướng dẫn chỉ đạo của Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku. Hội Cựu chiến binh phường đã phối hợp vận động cựu quân nhân tham gia hoạt động câu lạc bộ Cựu quân nhân. Đến ngày 12/11/2014 Câu lạc bộ Cựu quân nhân chính thức ra mắt hoạt động với 104 hội viên đến nay số hội viên là 105 tăng 01 hội viên so với ngày đầu thành lập.

Trong nhiệm kỳ, ngoài những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua, hội thi, hội thao, hàng năm tổng kết cuối năm Hội đều được cấp trên công nhận cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội được 7 tập thể và 13 cá nhân được cấp Tỉnh và Thành phố khen. UBND phường khen 7 tập thể và 23 cá nhân. Hội CCB phường biểu dương 22 tập thể và 58 hội viên. Hội luôn chú trọng quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh và Cựu quân nhân trong nhiệm kỳ đã hoàn chỉnh và đề nghị các cấp giải quyết chế độ 290 có 35 hồ sơ, theo Quyết định 142 có 13 hồ sơ, Quyết định 62 hoàn chỉnh 122 hồ sơ và đang hoàn chỉnh hồ sơ đối tượng là dân công hỏa tuyến, đề nghị cáp trên giải quyết chế độ.


Trong nhiệm kỳ tới. Hội đã đề ra phương hướng chung: Đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường.

Kết thúc Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí trong Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022, 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội cấp trên, 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Quang Chính đã trúng cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Đỗ khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.
                                                                
   Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                    UBND phường Yên Đỗ