CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Yên Đỗ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng bài: 27/03/2017
Ngày 17/3/2017, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Yên Đỗ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Hiện nay, Đoàn phường Yên Đỗ có 20 chi đoàn, trong đó 15 chi đoàn dân cư, 03 chi đoàn trường học, 01 chi đoàn công an và 01 chi đoàn quân sự. Tổng số đoàn viên là 128 đoàn viên, trong đó 80 đoàn viên khu dân cư, còn lại 48 đoàn viên là giáo viên, công an và lực lượng dân quân. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường và sự quan tâm chỉ đạo của Thành đoàn Pleiku, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể của phường. Tổ chức Đoàn từ phường đến tổ dân phố đã phát huy vai trò của tổ chức mình trong công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện tốt các phong trào, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ ch