CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN ĐỖ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

Ngày đăng bài: 11/01/2021
Ngày 11/01/2021, UBND phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2020 và triển khai công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021.

 
            Ngày 11/01/2021, UBND phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2020 và triển khai công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021.
 
qs1.jpg
 
            Trong năm 2020 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan quân sự thành phố, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy chi bộ Đảng trong phường, các tổ dân phố, thôn. UBND phường đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch trên giao: Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng đảm bảo đúng quy trình tuyển chọn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao 113 dân quân, đạt 0,6% tỷ lệ dân số; thực hiện tốt công tác động viên tuyển quân: đăng ký độ tuổi 17 có 123/123 thanh niên đạt 100%, đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 1037 thanh niên,đăng ký quân dự bị hạng một 198/198 đạt 100% trong đó có 10 đồng chí sĩ quan, đăng ký quân dự bị hạng hai 1.176. Số thanh niên lên đường nhập ngũ 14/14 thanh niên dạt 100%; triển khai thực hiện đúng kế hoạch huấn luyện dân quân trong đó tập huấn, huấn luyện tại thành phố 19 đồng chí kết quả đạt yêu cầu, huấn luyện binh chủng 38/41 đồng chí đạt kết quả khá, huấn luyện tại cơ sở phường quân số 67/67 đồng chí đảm bảo an toàn. Kết quả được cơ quan quân sự thành phố đánh giá đơn vị đạt khá; diễn tập hội thi – hội thao của trên đảm bảo đúng thành phần và quân số theo kế hoạch.
qs3.jpg
            Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, thường xuyên duy trì chế độ trực ban, trực chiến bảo vệ cơ quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra lực lượng dân quân cơ động còn phối hợp với các ngành tham gia công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng đạt hiệu quả cao.
            Lực lượng dân quân phường có 1 chi đoàn thanh niên với 31 đoàn viên thanh niên đạt 31,31% trên tổng số lực lượng dân quân toàn phường, các đoàn viên chi đoàn đã thể hiện được vai trò xung kích tình nguyện trong công tác và tham gia các hoạt động của Đoàn. Thực hiện tốt công tác hậu cần- tài chính- kỹ thuật, đảm bảo tốt chỗ ăn ở, trực cũng như huấn luyện, chi trả kịp thời trong huấn luyện và công tác trực chiến sẵn sàng chiến đấu.
            Trong năm 2021, UBND phường tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo đúng quy định công tác tham mưu và mệnh lệnh cấp trên đối với tình hình thực tế ở địa phương; đảm bảo về mặt chất lượng và số lượng trong công tác xây dựng lực lượng, tổ chức đăng ký quản lý công dân nam độ tuổi 17. Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ đảm bảo tính dân chủ theo quy trình “Ba cử bốn công khai”“Ba gặp bốn biết”. Chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội, thao, công tác xây dựng nề nếp chính quy…
 
qs2.jpg
 
            Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo UBND phường đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2020.
                                                                                                                              Tin, ảnh: NgônVinh
                                                                                                                             UBND phường Yên Đỗ