CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBND phường Yên Đỗ sơ kết nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Ngày đăng bài: 16/08/2019
Ngày 12/8/2019, UBND phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

68814338_2498407303550694_5640960156226289664_n.jpg
Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Thành ủy, UBND thành phố về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, UBND phường đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội đã có những chuyển biến tích cực, lĩnh vực an ninh- quốc phòng từng bước được củng cố và ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện là những thuận lợi để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nói chung, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ QP- AN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được Lãnh đạo địa phương quan tâm chú trọng kịp thời triển khai, tuyên truyền các nghị quyết, chương trình, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban thường vụ Tỉnh ủy…Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thu hút hơn 300 lượt người tham gia, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 40 lượt tại các tổ dân phố, thôn; tổ chức tọa đàm cho đoàn viên, thanh niên về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với hơn 1500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân với hơn 5000 lượt người tham gia.
Trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ban chỉ huy quân sự phường được xây dựng theo hướng chính quy tổ chức biên chế, trang bị theo quy định đảm bảo cho thực hiện các nhiệm vụ. Công tác huấn luyện cho lực lượng vũ trang luôn được chú trọng; công tác huấn luyện DQTV, DBĐV đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; công tác diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW 03 lần diễn tập cấp phường đạt loại khá. Trong diễn tập về chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đã kết hợp chặt chẽ với đặc điểm tình hình của địa phương, đặc biệt là các vụ bạo loạn năm 2001, 2004 để thực hành xử lý có hiệu quả. Đã tham mưu lập danh sách cho 300 lượt người tham gia bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng. Thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội; quốc phòng với an ninh, đối ngoại; đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu và bảo đảm cho hoạt động của lực lượng vũ trang; luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan tổ chức, đoàn thể của phường trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân đảm bảo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
68955279_674316946395507_3572440877827620864_n.jpg
Nhìn chung trong 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng bộ, LLVT và nhân dân phường đã thống nhất về quan điểm, trách nhiệm và vận dụng sáng tạo trong xây dựng khu vực phòng thủ, đạt được những kết quả khá toàn diện, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, bảo đảm tốt hơn cho nhu cầu quốc phòng – an ninh. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng củng cố vững chắc. Lực lượng vũ trang phường có bước phát triển mọi mặt, thực lực và lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn phường.
Trong những năm tiếp theo, UBND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ưu tiên đảm bảo về kinh phí, vật chất để xây dựng các công trình quân sự, đảm bảo cho lực lượng vũ trang hoạt động có hiệu quả.
Kết thúc Hội nghị, UBND phường đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.                
                                                                             Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ