CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBND phường Yên Đỗ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng bài: 06/07/2017
Ngày 27/6/2017, UBND phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Qua triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao và Nghị quyết Đảng bộ, HĐND phường đề ra đầu năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND phường trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng đã đạt được một số kết quả cơ bản : Tình hình kinh tế- xã hội phát triển có phần tích cực, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, từng bước giảm dần hộ nghèo theo tiêu chí mới. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6.323.430.000/10.048.000.000 đồng đạt 62,93% cả năm theo kế hoạch thành phố giao so với cùng kỳ chiếm tỷ lệ 125,93%.Thu ngân sách phường ước thực hiện 960.434.000/1.751.800.000 đồng đạt 54,83% cả năm theo kế hoạch thành phố giao so với cùng kỳ chiếm tỷ lệ 105,79%. Tổng chi ngân sách phường ước thực hiện 2.469.200.000/5.528.530.000 đồng đạt 44,66% cả năm theo kế hoạch thành phố giao và so với cùng kỳ chiếm tỷ lệ 106,11%. Sản xuất vụ đông xuân có nhiều thuận lợi, năng suất lúa đạt sản lượng cao đạt 70/60 tạ/ha chiếm tỷ lệ 116,67%, tổng sản lượng lương thực đạt 134,19/90 tấn chiếm tỷ lệ 149,1% theo kế hoạch thành phố giao. Đời sống của đồng bào thôn pleikuroh có phần ổn định so với năm trước.


Công tác địa chính-xây dựng có nhiều tích cực, giải quyết kịp thời mọi yêu cầu về nhà đất theo nguyện vọng của nhân dân. Trong công tác lập lại trật tự đô thị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối kết hợp cùng tổ dân phố tuyên truyền, vận động  nhân dân tự giác tháo dỡ vật kiến trúc, tường rào vi phạm chỉ giới. Qua thời gian triển khai nhìn chung có phần tiến triển, chấp hành tốt. Công tác văn hoá, y tế, giáo dục, thương binh- xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân tộc tôn giáo hoạt động ngày càng có chất lượng; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội cũng như chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, xã hội, Hoạt động của Hội khuyến học phường có nhiều tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài và đã đưa Trung tâm học tập cộng đồng phường đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực trong sự nghiệp xã hội hóa học tập. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững, chưa phát hiện dấu hiệu gì xảy ra. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được chú trọng, thường xuyên đề ra các biện pháp và kế hoạch để trấn áp tội phạm theo kế hoạch của công an thành phố, không để xảy ra điểm nóng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình tội phạm, cũng như phát động phong trào quần chúng tham gia BVANTQ được nhân dân đồng tình hưởng ứng; phối hợp cùng các lực lượng tuần tra kiểm soát ban đêm trên địa bàn phường đảm bảo theo kế hoạch đề ra nghiêm túc. Công tác quân sự địa phương luôn được kiện toàn và củng cố, đảm bảo số lượng và chất lượng lực lượng dân quân.Giao quân năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao(18/18 thanh niên). Triển khai công tác đăng ký NVQS nam cho thanh niên độ tuổi 17, đảm bảo đúng thời gian quy định của cấp trên.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn được đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đánh giá sơ bộ 6 tháng đầu năm có 94,48% hộ đạt gia đình Văn hóa (đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND phường đề ra). Các tổ hoà giải ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn. Công tác tiếp dân định kỳ và lắng nghe ý kiến của công dân được thực hiện nghiêm túc. Tích cực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức phường được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những kết quả mà UBND phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời nhấn mạnh những điểm cần chú ý trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 trong đó tập trung toàn lực thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác trật tự đô thị làm tốt một số tuyến đường, địa bàn thí điểm nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn phường. Chung tay xây dựng cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, quy định đồng thời mềm mỏng không cứng nhắc giải quyết nhanh gọn hồ sơ thủ tục cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ đáp ứng triển khai Đề án một cửa liên thông hiện đại tại địa phương. Chỉ đạo tốt các ngành chuyên môn phấn đấu thu các loại phí theo quy định đạt chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đảng bộ, HĐND phường đề ra.


Kết thúc Hội nghị đại diện thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường đã trao giấy khen của UBND thành phố Pleiku cho một số tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ