CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội liên hiệp phụ nữ phường Yên Đỗ kỷ niệm 30 năm ngày dân số thế giới

Ngày đăng bài: 11/07/2017
Ngày 28/6/2017, Hội liên hiệp Phụ nữ phường Yên Đỗ tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ không sinh con thứ 3, sơ kết các câu lạc bộ và kỷ niệm 30 năm ngày dân số thế giới (11/7/1987- 11/7/2017).

Tại buổi sinh hoạt, các chị em hội viên đã được cán bộ Dân số, kế hoạch hóa gia đình phường, cán bộ Tư pháp- Hộ tịch và Công an phường tuyên truyền về kỷ niệm 30 năm ngày Dân số thế giới, tuyên truyền về bình đẳng giới và công tác phòng chống tội phạm.


Hiện tại Hội có 6 Câu lạc bộ gồm: Câu lạc bộ Nữ thơ ca hoạt động chủ yếu bằng hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ là nơi chị em trao đổi tâm tư nguyện vọng, kinh nghiệm giao tiếp trong cuộc sống tinh thần; Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 là chương trình phụ nữ ký kết với UBND, y tế, dân số KHHGĐ nhằm tuyên truyền vận động chị em với phương châm “Sinh ít con” để xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; Câu lạc bộ nữ tiểu thương là mô hình được triển khai trong thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Các thành viên Câu lạc bộ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình giá cả thị trường, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cải thiện đời sống…; Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ tập trung tuyên truyền luật pháp, chính sách đặc biệt quan tâm đến quyền bình đẳng của phụ nữ như luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em…; Câu lạc bộ Phụ nữ phòng chống tội phạm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường và Câu lạc bộ phụ nữ giàu lòng nhân ái câu lạc bộ được thành lập ngày 11/5/2017 có 21 thành viên. Hoạt động của Câu lạc bộ nhằm mục đích tuyên truyền, vận động thành viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau, để xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.    
                                                                                                  
Hoạt động của các Câu lạc bộ nhằm mục đích tuyên truyền, vận động thành viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, là nơi tập hợp các thành viên có cùng chung mục đích giao lưu, học hỏi, trao đổi tâm tư nguyện vọng, kinh nghiệm trong cuộc sống. CLB còn mang đến nhiều thông tin bổ ích nhằm nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về mọi mặt giúp chị em hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với gia đình, cộng đồng và xã hội, tham gia sinh hoạt cộng đồng là động lực thúc đẩy, tạo điều kiện cho Phụ nữ tham gia vào các hoạt động của Hội cũng như đoàn thể cùng nhau thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gia đình làm tốt công tác giảm nghèo, nắm bắt, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong thời kỳ đổi mới.

Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ