CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Công đoàn cơ sở phường Yên Đỗ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng bài: 12/09/2017
Ngày 26/8/2017, công đoàn phường Yên Đỗ đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hiện nay, Công đoàn cơ sở phường có 41 đoàn viên/ 45 công nhân viên chức lao động. Trong đó 15 đoàn viên nữ, 02 đoàn viên là người dân tộc thiểu số, 22 đoàn viên là Đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tặng quà cho Đoàn viên công đoàn nhân các ngày Quốc tế lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9, tết Dương lịch, tết Nguyên đán hàng năm với số tiền 62.450.000 đồng, tổ chức vui chơi và tặng quà cho con em đoàn viên công đoàn nhân ngày quốc tế thiếu nhi và tết trung thu 13.265.000 đồng, hàng năm tổ chức tham quan, nhân các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10 với số tiền hơn 25.000.000 đồng…Nghiêm túc nghiên cứu các văn bản pháp luật, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CBCC, người lao động. BCH CĐCS tham gia với Chính quyền địa phương xây dựng thực hiện chương trình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC-LĐ, đoàn viên, ký kết hợp đồng lao động và thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội… Phối hợp với chính quyền, hàng năm tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức; củng cố kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan nhà nước.


Cũng trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của Đảng và Công đoàn các cấp, các sự kiện chính trị của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho Cán bộ công chức, đoàn viên đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đao đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nhìn chung, quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn phường nhiệm kỳ 2012- 2017 đề ra đầu nhiệm kỳ và nhiệm vụ bổ sung tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, BCH CĐCS luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Liên đoàn lao động thành phố, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trình độ về mọi mặt, đời sống của CBCC- LĐ, đoàn viên được nâng lên rõ rệt. Vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan ngày càng được phát huy. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong CBCC, đoàn viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiệm vụ xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Công tác kiểm tra, giám sát chế độ chính sách, đảm bải quyền, lợi ích chính đáng của người lao động luôn được quan tâm chú trọng.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới trong đó tập trung tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, và địa phương với phương châm “Đổi mới, dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm” đề ra 2 chỉ tiêu phấn đấu và 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 07 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017- 2022 đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải- Phó chủ tịch UBND phường đã trúng cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường, đồng chí Thịnh Thương Tín- ĐUV- Bí thư đoàn phường, đồng chí Lê Thị Kim Thuận- Phó chủ tịch HĐND phường đã trúng cử Phó chủ tịch công đoàn cơ sở phường.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                   UBND phường Yên Đỗ