CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Yên Đỗ sơ kết tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng bài: 12/07/2017
Ngày 30/6/2017, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiêm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ và nhân dân trong phường đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả đáng khích lệ: an ninh chính trị được giữ vững; tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. Công tác quân sự địa phương luôn được kiện toàn và củng cố, đảm bảo số lượng và chất lượng lưc lượng dân quân, giao quân 2017 đạt chỉ tiêu, đăng ký NVQS thanh niên độ tuổi 17 đúng thời gian quy đinh; Công tác văn hóa, y tế, giáo dục, thương binh -xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân tộc tôn giáo hoạt động ngày càng có chất lượng; thực hiện tốt chính sách về an sinh xã hội cũng như chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách. Hoạt động của Hội Khuyến học phường có nhiều tích cực; trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực trong sự nghiệp xã hội hóa học tập; công tác xây dựng Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; các tổ chức được kiện toàn bổ sung, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ phường đến tổ dân phố được thể hiện rõ hơn.


Tình hình chung trong Đảng bộ ổn định. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS HCM phường, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Xây dựng và triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự địa phương của Đảng bộ năm 2017; Xây dựng chương trình làm việc của BCH Đảng bộ năm 2017. Xây dựng nội dung đăng ký Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Trong Sạch Vững Mạnh và kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30 và 32 Điều lệ Đảng…Công tác chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tiến hành chặt chẽ, nhất là triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp theo đúng kế hoạch.

Tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng cho 33 đồng chí đảng viên của Đảng bộ; đã lập danh sách đưa 08 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 03 đảng viên mới, 02 đồng chí đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.  

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Đảng uỷ. Tại Hội nghị, Đảng ủy, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của phường đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 tập trung một số công tác trọng tâm về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội, quân sự địa phương và xây dựng hệ thống chính trị.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                                       UBND phường Yên Đỗ