CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng Bộ phường Yên Đỗ tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày đăng bài: 17/01/2020
Ngày 17/01/2020, Đảng ủy phường Yên Đỗ tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

ĐU1.jpg
 
Công tác thu ngân sách Nhà nước đã có nhiều cố gắng một số khoản thu đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện: 16.508.360.000/ 12.326.720.000 đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất) đạt tỷ lệ 133,92% so với chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao và Nghị quyết HĐND phường đề ra đầu năm. Đạt 131,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện: 6.017.613.000/6.536.570.000 đồng đạt tỷ lệ 92,06% so với cùng kỳ năm trước đạt 234,57%. Tổng chi ngân sách phường ước thực hiện: 6.785.600.000/6.536.570.000 đồng chiếm tỷ lệ 108% so chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao và Nghị quyết HĐND phường đề ra, so với cùng kỳ năm trước đạt 107,27%. Thực hiện nghiêm túc về tiết kiệm 10% chi ngân sách phường. Trong năm đã bắt được 05 bóng điện chiếu sáng. Triển khai làm đường hẻm 386 Lý Thái Tổ với chiều dài 157m, rộng 4,2m. Triển khai thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 1596/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929 - 03/12/2019). Công tác y tế, giáo dục, thương binh-xã hội, xoá đói giảm nghèo, dân tộc tôn giáo hoạt động ngày càng có chất lượng: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có phần tương đối ổn định dưới 1,00%. Kết thúc năm học 2018-2019 toàn phường có 2.177 học sinh; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt tương đối cao. Trong năm đã Hỗ trợ 153.000.000 đồng từ quỹ Vì người nghèo của phường cho 13 hộ nghèo trong đó, xây mới 01 căn nhà với số tiền 50.000.000 đồng, sửa chữa 01 căn nhà với số tiền 12.000.000 đồng, còn lại hỗ trợ 91.000.000 đồng cho các hộ chăn nuôi buôn bán.Qua tổng hợp hiện có 12 hộ nghèo, chiếm 0,26%, tổng số hộ toàn phường. Hộ cận nghèo 16 hộ, chiếm tỷ lệ 0,33% đảm bảo chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm được 15/27 hộ đạt 55,56% tăng 04 hộ so với năm 2018. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 5/18 hộ đạt 27,78%tăng 01 hộ so với năm 2018.
ĐU2.jpg
 
Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững, chưa phát hiện dấu hiệu gì xảy ra. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được chú trọng. Năm 2019 phạm pháp hình sự xảy ra 13 vụ giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Phạm pháp ma túy xảy ra 08 vụ tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quân sự địa phương luôn được kiện toàn và củng cố, đảm bảo số lượng và chất lượng lực lượng dân quân. Triển khai công tác huấn luyện quân sự địa phương đảm bảo quân số và thời gian; giao quân năm 2019 đạt 100% (14/14 thanh niên) chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Triển khai công tác đăng ký NVQS cho nam thanh niên độ tuổi 17, đảm bảo đúng thời gian quy định của cấp trên.
Thực hiện nghiêm công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025 đảm bảo theo quy định. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện ngày càng chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng được chú trọng, trong năm 2019 đã kết nạp được 05 đảng viên, đạt 63% chỉ tiêu. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 65, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 16 đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung đăng ký Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Xây dựng nội dung đăng ký Đảng bộ đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30 và 32 Điều lệ Đảng.
 
du5.jpg
           
Phát huy những kết quả đạt được. Trong năm 2020, Đảng ủy phường tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ khu dân cư văn hóa, hộ gia đình văn hóa, giao quân, huấn luyện dân quân đạt kết quả cao, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như công tác phát triển Đảng…Kết thức Hội nghị, thường trực Đảng ủy phường đã trao tặng giấy khen cho 03 tập thể đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 32 cá nhân đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
                                                                                                            Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                                                            UBND phường Yên Đỗ