CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội Cựu Chiến binh phường Trà Bá tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng bài: 15/06/2020
Hội Cựu Chiến binh phường Trà Bá tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022
 

Chiều ngày 12/6/2020 BCH Hội Cựu chiến binh phường Trà Bá tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Kỳ Ngộ  – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
23.jpgĐược sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, sự chỉ đạo của Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các ban ngành đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố, làng và sự nioor lực của toàn thể cán bộ, hội viên. Phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh đã phát triển và đi vào nề nếp, hoạt động có chiều sâu có những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền vận động hội viên Cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp đấu tranh chống lại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực phản động, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân. Hội viên Cựu chiến binh phường tích cực, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua giữ gìn ANTT, ATGT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện “nếp sống văn mình đô thị”, cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến từng hội viên. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân, tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ Cựu Chiến binh, xây dựng tổ chức hội không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khơi dậy ý chí vượt khó, vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân. Thúc đẩy các cấp hội và hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, kết hợp chặt chẽ với phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kỳ Ngộ – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Pleiku đã biểu dương những kết quả mà BCH Hội Cựu chiến binh phường đã được được trong triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời nhấn mạnh những tồn tại mà Hội phường cần tập trung lãnh đạo để phong trào thi đua của Hội ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa.