CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi '"Tìm hiểu pháp luật trực tuyển" năm 2019

Ngày đăng bài: 22/05/2019
Thông báo về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi '"Tìm hiểu pháp luật trực tuyển" năm 2019  trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp.
Thời gian: từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019 với 04 đợt thi.
Phạm vi: công khai, rộng rãi trong cả nước.
Đối tượng: Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân.
Nội dung chi tiết xem tại đây