CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Triển khai thử nghiệm ứng dụng phòng chống thiên tai trên điện thoại thông minh

Ngày đăng bài: 21/11/2019
Thực hiện Công văn số 2840/UBND-KT, ngày 19/11/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc triển khai thử nghiệm ứng dụng phòng chống thiên tai trên điện thoại thông minh, đề nghị cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng, thử nghiệm các tính năng và phản hồi, góp ý nội dung của ứng dụng. Nội dung xem chi tiết tại đây