CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Thống Nhất học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày đăng bài: 22/01/2018
Sáng ngày 19/01/2018, Đảng ủy Phường Thống Nhất tổ chức Hội nghị học tập, quát triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

nq-pd-(1).jpg

Thông qua buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, những Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được quán triệt sâu rộng tới toàn bộ đảng viên trong đảng bộ, các cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hành chính sự nghiệp. Qua đó, góp phần tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đi sâu hơn nữa trên nhiều mặt: về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua hình thức học tập bằng trình chiếu kết hợp phát bài giảng của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh đã và sẽ tạo điều kiện để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết được sâu hơn, toàn diện hơn.
 
Từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đưa các Nghị quyết đi vào thực tiễn, tuyên truyền với nhân dân về những điểm sáng và vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra.
 
Trường Sơn