CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 06 tháng 10 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41
(Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
05/10
S09h30'Đ/c Tuyết - PCT họp Đoàn giám sát của Đảng ủyPhòng họp Thường trực Đảng
C13h30'Giao ban cơ quanĐ/c Vinh - Chủ tịchCán bộ, công chức, các ngành UBND. Mời Thường trực Đảng, Thường trực HĐND, các đoàn thể tham dựHội trường tầng 2
13h30'Đ/c Tuyết - PCT tham gia Đoàn giám sát của Đảng ủy làm việc với Chi bộ TDP 2Hội trường TDP 2
Thứ ba
06/10
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự sinh hoạt Chi bộ Công anHội trường Công an phường
08h00'Đ/c Tuyết - PCT tham gia Đoàn kiểm tra về môi trường của thành phố kiểm tra các cơ sở trên địa bàn
C13h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố 3Hội trường Tổ dân phố 3
14h00'Đ/c Tuyết - PCT tham gia Đoàn kiểm tra về môi trường của thành phố kiểm tra các cơ sở trên địa bàn (Tiếp theo)
Thứ tư
07/10
S07h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chínhVăn phòng, Tư pháp; Địa chính; Văn hóa - xxa hộiHội trường tầng 2Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung
C14h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp sơ kết 9 tháng tại UBND thành phố
Thứ năm
08/10
S07h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch tiếp công dân định kỳ theo quy định (cả ngày)Đ/c Hường - Tư phápPhòng Tiếp công dân
C15h00'Đ/c Tuyết - PCT làm việc với Trạm y tế phường về công tác phòng, chống dịch bệnhTrạm y tế phường
Thứ sáu
09/10
S08h00'Đ/c Tuyết - PCT dự khai mạc hội nghị tập huấn công tác chăn nuôiHội trường tầng 3
C14h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp triển khai lắp đặt phòng họp trực tuyếnPhòng VHTT thành phố
Thứ bảy
10/10
STrực thứ 7 theo lịch phân công
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
11/10
SNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 42:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất