CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 02 tháng 06 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23
(Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/06
SLàm việc bình thường
C13h30'Giao ban tuầnĐ/c Vinh - Chủ tịchCán bộ, công chức, các ngành UBND. Mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường tầng 2
15h00'Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020)Đ/c Vinh - Chủ tịchThành viên Hội đồng TĐKTĐ/c Thảo - VP tham mưu đề xuất
Thứ ba
02/06
S
C15h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự chúc thọ các cụ tại Tổ dân phố 1Hội trường TDP 1
Thứ tư
03/06
S08h00'Giải quyết đơn kiến nghị của công dânĐ/c Vinh - Chủ tịchTư pháp, Địa chính, Tổ trưởng Tổ dân phố, các cá nhân có liên quan. Mời Thường trực HĐND, Ban Thường trực MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường Tầng 2Tư pháp phối hợp Địa chính xác minh tham mưu giải quyết
08h00'Đ/c Tuyết - PCT họp Đoàn kiểm tra số 9Phòng Thường trực Đảng ủy
09h30'Giải quyết đơn kiến nghị của công dânĐ/c Vinh - Chủ tịchTư pháp, Địa chính, Tổ trưởng Tổ dân phố, các cá nhân có liên quan. Mời Thường trực HĐND, Ban Thường trực MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường Tầng 2Tư pháp phối hợp Địa chính xác minh tham mưu giải quyết
C13h30'Đ/c Tuyết - PCT sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố 7
Thứ năm
04/06
S07h30'Đ/c Tuyết - PCT dự kiểm tra Quy chế dân chủ tại trường Tiểu học Nguyễn Bá NgọcTrường TH NGuyễn Bá Ngọc
08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự họp Liên tịch HĐND phườngHội trường tầng 2
C13h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố 3Hội trường Tổ dân phố 3
13h30'Đ/c Tuyết - PCT họp Đoàn kiểm tra số 9Hội trường Tổ dân phố 3
Thứ sáu
05/06
SLàm việc bình thường
C13h30'Lãnh đạo UBND Tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND 3 cấp tại xã Biển HồCác công chức chuyên môn, các ngành của UBND tham dựUBND xã Biển Hồ
Thứ bảy
06/06
STrực sáng thứ 7 theo lịch phân công
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
07/06
SNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 24:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất