CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 25 tháng 03 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
(Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
22/03
SLàm việc bình thường
Làm việc bình thường
C13h30'Giao ban cơ quanĐ/c Vinh - Chủ tịchCán bộ, công chức, các ngành UBND. Mời Thường trực Đảng, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dự
Thứ ba
23/03
SLàm việc bình thường
Làm việc bình thường
CLàm việc bình thường
Làm việc bình thường
Thứ tư
24/03
S08h00'Đ/c Thịnh - PCT họp tại Sở Tài nguyên và môi trường liên quan đến đơn kiến nghị của công dân về chợ Thống Nhất 2 (Nay là chợ Đống Đa)
08h00'Đ/c Thịnh - PCT họp tại Sở Tài nguyên và môi trường liên quan đến đơn kiến nghị của công dân về chợ Thống Nhất 2 (Nay là chợ Đống Đa)
CLàm việc bình thường
Làm việc bình thường
Thứ năm
25/03
S07h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch tiếp công dân định kỳ theo quy định (cả ngày)Đ/c Hường - Tư pháp, cán bộ, công chức có liên quanPhòng tiếp công dân
08h00'Đ/c Thịnh - PCT kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTPCác thành viên Đoàn kiểm traCác cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường
C13h00'Đ/c Thịnh - PCT họp tại Sở Tài nguyên và môi trường
14h00'Đ/c Tuyết - PCT làm việc với các hộ nợ đọng thuếTài chính, Đội thuế, các cá nhân, tổ chức cơ liên quanHội trường tầng 2
Thứ sáu
26/03
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý IIUBND thành phố
08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý IIUBND thành phố
C14h00'Đ/c Tuyết - PCT họp Tổ giúp việc chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2021
14h00'Đ/c Tuyết - PCT họp Tổ giúp việc chuẩn bị công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2021
Thứ bảy
27/03
S07h30'Lãnh đạo UBND dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hội trường tầng 3
CLãnh đạo UBND dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiếp theo)Hội trường tầng 3
Chủ nhật
28/03
S07h30'Lãnh đạo UBND dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiếp theo)Hội trường tầng 3
CLãnh đạo UBND dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiếp theo)Hội trường tầng 3
Lịch công tác dự kiến tuần tới 13:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất