CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 28 tháng 01 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
(Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
20/01
S09h00'Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết nguyên đán Canh TýĐ/c Tuyết - PCT Thành viên Đoàn kiểm traĐịa bàn các Tổ dân phố
C13h30'Giao Ban cơ quanĐ/c Vinh - Chủ tịchCán bộ, công chức, các ngành UBND. Mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường tầng 2
Thứ ba
21/01
S07h00'Lãnh đạo UBND viếng nghĩa Trang liệt sỹ và Đền tưởng niệm Hội Phú
09h00'Lễ dâng hương tại Bia Tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại trại giam tù binh PleikuCán bộ, công chức, các ngành UBND. Mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dựTổ dân phố 2
C14h00'Lễ giao phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2020Đ/c Vinh - Chủ tịchThành viên Hội đồng NVQS, các Tổ dân phốHội trường tầng 3
15h00'Gặp mặt quân nhân xuất ngũĐ/c Tuyết - PCTThành viên Hội đồng NVQS, các Tổ dân phốTổ dân phố 2
Thứ tư
22/01
S08h00'Giáo dục đối tượng tại cộng đồngCông an, TBXH, Y tế, các ngành liên quan
CDọn vệ sinh cơ quan đón tếtCán bộ, công chức phường
Thứ năm
23/01
SNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
CNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
Thứ sáu
24/01
SNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
CNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
Thứ bảy
25/01
SNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
CNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
Chủ nhật
26/01
SNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
CNghỉ tết Nguyên đán, trực theo lịch phân công
Lịch công tác dự kiến tuần tới 5:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất