CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 14 tháng 01 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03
(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
13/01
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp Tổng kết công tác Trật tự đô thị năm 2019UBND thành phố Pleiku
08h00'Đ/c Tuyết - PCT họp trực tuyến Tổng kết công tác Tư pháp năm 2019Đ/c Hường - Tư phápUBND thành phố Pleiku
C13h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại Thành ủyThành ủy Pleiku
13h30'Đ/c Tuyết - PCT họp trực tuyến Tổng kết công tác lao động thương binh và xã hội năm 2019 UBND thành phố Pleiku
Thứ ba
14/01
S028h00'Lãnh đạo UBND dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng bộ năm 2019Hội trường tầng 3
C14h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp thống nhất phương án mở rộng đường vào khu du lịch Xuân ThủyUBND thành phố
Thứ tư
15/01
S08h00'Đ/c Tuyết - PCT cùng Đoàn Lãnh đạo Thành phố thăm chúc tết các gia đình chính sách tiêu biểuĐ/c Vân - TBXH rà soát, nắm tình hình các gia đình
C19h00'Chương trình giao lưu văn nghệ Mừng Đảng, Mừng xuân Canh Tý năm 2020Đ/c Vân - TBXH, Đ/c Thúy - VHTT chuẩn bị nội dung, chương trình, cơ sở vật chất
Thứ năm
16/01
S09h00'Ban giao nhà hộ nghèo bà Lê Thị Thu Dân - Tổ dân phố 1Mời Thường trực Đảng ủy, MTTQ, các đoàn thể tham dựĐ/c Vân - TBXH chuẩn bị nội dung
C13h30'Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Canh TýĐ/c Tuyết - PCTThành viên Đoàn kiểm tra liên ngànhĐ/c Thúy - VHTT, Y tế phường tham mưu
Thứ sáu
17/01
S08h00'Ra quân Kiểm tra trật tự đô thị, an toàn giao thôngĐ/c Vinh - Chủ tịchLực lượng Công an, Tổ tự quản
C14h00'Giải quyết đơn kiển nghị công dânĐ/c Vinh - Chủ tịchCá nhân có liên quanĐ/c Hường - Tư pháp; Đ/c Trung - Địa chính tham mưu
Thứ bảy
18/01
STrực sáng thứ 7 theo lịch phân công
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
19/01
SNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 4:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất