CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 24 tháng 12 năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52
(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
23/12
S07h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp Chi bộ Tổ dân phố 3Hội trường Tổ dân phố 3
09h00'Đ/c Tuyết -PCT thăm chúc mừng nhà thờ Hiếu Nghĩa nhân Lễ Giáng SinhMời Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực MTTQ và các đoàn thể tham dự
C14h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp giao nhận chỉ tiêu ngân sách và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Đ/c Ngọc - Tài chínhUBND thành phố
14h30'Đ/c Tuyết - PCT làm việc với Ban Pháp chế HĐND phườngĐ/c Hường - Tư phápHội trường tầng 2
Thứ ba
24/12
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch làm việc với Ban Kinh tế - xã hội HĐND phườngĐ/c Ngọc - Tài chínhHội trường tầng 2
C13h30'Hội nghị kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo UBND năm 2019Đ/c Vinh - Chủ tịchThành viên UBND phường. Mời Thường trực Đảng, Thường trực HĐND phường tham dựHội trường tầng 2Giao Đ/c Hạnh - Vp chuẩn bị nội dung, chương trình
Thứ tư
25/12
S07h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp Ban Thường vụ Đảng ủy (Phiên thường kỳ tháng 12/2019)Hội trường tầng 2
C14h00'Lãnh đạo UBND phường họp Ban chấp hành Đảng ủy (Phiên thường kỳ tháng 12/2019)Hội trường tầng 2
Thứ năm
26/12
SChủ tịch UBND tiếp công dân định kỳ theo quy định (Cả ngày)Phòng tiếp công dân
08h00'Lãnh đạo UBND phường họp Cụm thi đua số 2 tại phường Hoa LưUBND phường Hoa Lư
13h30'Lãnh đạo UBND phường dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019 tại Thành phố
C13h30'Lãnh đạo UBND phường dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019 tại Thành phốĐ/c Thắng - Quân sựBan chỉ huy Quân sự thành phố
Thứ sáu
27/12
S08h00'Lãnh đạo UBND dự kỳ họp thứ 8, HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)
C14h00'Lãnh đạo UBND dự kỳ họp thứ 8, HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)
Thứ bảy
28/12
STrực sáng thứ 7 thep lịch phân công
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
29/12
SNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 53:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất