CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 20 tháng 03 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12
(Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
16/03
SLàm việc bình thường
C13h30'Giao ban cơ quan Đ/c Vinh - Chủ tịchCán bộ, công chức, các ngành UBND, Mời Thường trực Đảng, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường tầng 2
15h00'Lãnh đạo UBND làm việc với Trạm y tế phường về triển khai công tác phòng chống dịch covid 19Đ/c Vinh - Chủ tịchĐ/c Bảy - Trường Trạm y tế
Thứ ba
17/03
S08h00'Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019Đ/c Vinh - Chủ tịchHội đồng NVQS công tác tuyển quân; Mời Thường trực Đảng, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường tầng 3BCH Quân sự tham mưu công tác tổ chức hội nghị
08h00'Đ/c Tuyết - PCT làm việc với Đoàn kiểm tra công tác môi trường tại chợ Thống NhấtĐ/c Trung - Địa chính; Đ/c Ngân - Tài chính; đại diện DNTN Đỗ QuýChợ Thống Nhất
C15h00'Làm việc với các hộ nợ thuế Đ/c Vinh - Chủ tịchĐ/c Ngân - Tài chính; Đại diện Đội thuếHội trường tầng 2
Thứ tư
18/03
SLàm việc bình thường
CLàm việc bình thường
Thứ năm
19/03
S08h00'Đ/c Tuyết - PCT họp trực tuyến công tác phòng chống dịch covid - 19UBND thành phố
08h30'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp tại Ban tổ chức Thành ủyThành ủy Pleiku
CLàm việc bình thường
Thứ sáu
20/03
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch đia địa bàn Tổ dân phố 3, 5
C15h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch làm việc với đại diện HTX Thống Nhất về xây dựng mới trụ sở HTX
Thứ bảy
21/03
STrực sáng thứ 7 theo lịch phân công
Cnghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
22/03
Snghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Cnghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 13:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất