CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09
(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
24/02
SLàm việc bình thường
C13h30'Giao ban cơ quanĐ/c Vinh - Chủ tịchCán bộ, công chức, các ngành UBND. Mời Thường trực Đảng, Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể tham dựHội trường tầng 2
Thứ ba
25/02
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp Ban Thường vụ Đảng ủyHội trường tầng 2
09h00'Đ/c Tuyết - PCT làm việc với Điện lực Pleiku
C13h30'Lãnh đạo UBND họp Ban chấp hành Đảng bộ phườngHội trường tầng 2
Thứ tư
26/02
S08h00'Họp nghiệm thu và bàn giao camera an ninh
10h00'Lãnh đạo UBND thăm chức mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Trạm Y tế phường
CLàm việc bình thường
Thứ năm
27/02
S07h30'Chủ tịch UBND tiếp công dân định kỳ theo quy định (cả ngày)Phòng Tiếp công dân
C13h30'Chủ tịch UBND tiếp công dân định kỳ theo quy định (cả ngày)
Thứ sáu
28/02
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch họp trực báo Bí thứ, Tổ trưởng các TDP Hội trường tầng 2
08h30'Đ/c Tuyết - PCT dự Lễ công bố sáp nhập phường Chi LăngUBND phường Chi Lắng
CLàm việc bình thường
Thứ bảy
29/02
STrực thứ 7 theo lịch phân công
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
01/03
SNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 10:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất